हाई लाईटस : E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा   |   सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना  |  

कर्मचारी

सि.नं

पद

कर्मचारीको नाम थर

कार्यरत मन्त्रालय/ महाशाखा/शाखा

सम्पर्क नं.

सचिव

श्री सुमन प्रसाद शर्मा

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

४२१११८९

सह सचिव श्री सुदर्शन प्रसाद ढकाल द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा  

सह सचिव

श्री ऋषि राजभण्डारी

कानुन तथा संचार महाशाखा

४२१११७८

सह सचिव

श्री राम प्रसाद भट्टराई

प्रशासन, योजना तथा बैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा

४२०००८३

सह सचिव

श्री दिपेन्द्रराज पौडेल

राहत तथा पुनस्थापन महाशाखा

४२२३८८५/ ४२२८२६१,

सह सचिव

श्री हरि प्रसाद पाण्डे

शान्ति कोष सचिवालय बबरमहल

 

उपसचिव 

श्री प्रकाश आचार्य

प्रशासन शाखा

४२११११७१

सि.डि.ई

श्री धु्ब प्रसाद पौडेल

द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना, सुबिधानगर

 

उपसचिव (कानुन)

श्री चन्द्रकान्त पौडेल

कानुन तथा मानवाधिकार शाखा

४२११५५१

१०

उपसचिव (लेखा)

श्री रमेश घिमिरे

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११०९०

११

उपसचिव

श्री 

बारुदी सुरुंग व्यवस्थापन शाखा

४२०००८४

१२

उपसचिव 

श्री देव राज जोशी

द्वन्द्व विस्लेंषण तथा नीति निर्माण शाखा

४२१११८७

१३

उपसचिव

श्री हरीकृष्ण ज्ञवाली

राहत तथा पुनस्थापन इकाई

४२२६६१७

१४

उपसचिव

श्री

 

 

१५

उपसचिव

श्री देव बहादुर अधिकारी

सूचना संचार तथा जनसम्पर्क शाखा

४२११०९७

१६

उपसचिव

श्री विश्वराज न्यौपाने

पुन स्थापन शाखा

४२१११८३

१७

सि.डि.ई.

श्री सुदिना कुर्इकेल

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निमाण शाखा

 

१८

उपसचिव

श्री जानुका सुवेदी वाग्ले

शान्ति प्रक्रिया समन्वय तथा अनुगमन शाखा

४२१११८४

१९

उपसचिव

श्री अन्जन न्यौपाने

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग(काज)

४२०००२३

२०

उपसचिव

श्री दुर्गाप्रसाद भुर्तेल

स्थानीय शान्ति समिति समन्वय शाखा

४२११५५३

२१

उपसचिव

श्री

 

 

२२

उपसचिव

श्री बेदराज फुयाल

शान्ति कोष सचिवालय बबरमहल(काज)

 

२३

उपसचिव

श्री

अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा

 

२४

शाखा अधिकृत

श्री पितानाथ लुइँटेल

राहत तथा पुनस्थापन इकाई

 

२५

इन्जिनियर

श्री सुवास कुमार श्रेष्ठ

द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना

 

२६

शाखा अधिकृत

श्री

बारुदी सुरुंग व्यवस्थापन शाखा

 

२७

शाखा अधिकृत

श्री

 

 

२८

शाखा अधिकृत

श्री राजेश खड्का

मा.मन्त्रीको निजि सचिवालय

 

२९

शाखा अधिकृत

श्री मेदन प्रसाद काफ्ले

प्रशासन शाखा

४२११५५०

३०

शाखा अधिकृत

श्री बालकृष्ण कोइराला

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(काज)

 

३१

लेखा अधिकृत

श्री

 

 

३२

शाखा अधिकृत

श्री कृष्ण राज रेग्मी

योजना तथा कार्यक्रम शाखा

 

३३

शाखा अधिकृत

श्री मनहरी बराल

कानुन तथा मानवअधिकार शाखा

 

३४

शाखा अधिकृत

श्री

अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा

 

३५

शाखा अधिकृत

श्री लेवन काश्यप अधिकारी

द्वन्द्व विश्लेषण तथा नीति निर्माण शाखा

 

३६

शाखा अधिकृत

श्री

 

४२२३९९३

३७

शाखा अधिकृत

श्री

मा. राज्य मन्त्रीको निजि सचिवालय

 

३८

शाखा अधिकृत

श्री जानुका काफ्ले

शान्ति कोष सचिवालय

४२२३९९३

३९

कम्प्युटर अधिकृत

श्री तेज बहादुर शाही

सूचना संचार तथा जनसम्पर्क शाखा

४२११०९७

४०

शाखा अधिकृत

श्री पदम प्रसाद बजगाई

राहत तथा तथ्यांक शाखा  

४१

लेखा अधिकृत

 श्री उमा भट्टराई 

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२०००२०

४२

शाखा अधिकृत

श्री ज्ञानुकुमार के.सी.

प्रशासन शाखा

 

४३

शाखा अधिकृत

श्री दिनेश न्यौपाने

 पुनस्थापन शाखा

 

४४

शाखा अधिकृत

श्री चुडामणी भण्डारी 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (काज)

 

४५

ना.सु. (कानुन)

श्री रघुनाथ थापा

कानुन तथा मानवअधिकार शाखा

 

४६

कम्प्युटर अपरेटर

श्री राजेन्द्र पराजुली

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११०९०

४७

ना.सु.

श्री शिव कुमार रेग्मी

प्रशासन शाखा

 

४८

ना.सु.

श्री भगवान घिमिरे

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (काज)  

४९

पुस्तकालय सहायक

श्री ललिता कार्की

प्रशासन शाखा  

५०

लेखापाल

श्री खगेन्द्र घिमिरे

अार्थिक प्रशासन शाखा

४२११०९०

५१

ना.सु.

श्री

प्रशासन शाखा

४२१११८१

५२

क.अपरेटर

श्री लक्ष्मी कुमारी लोहनी

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (काज)  

५३

ना.सु.

श्री गोविन्द प्रसाद खतिवडा

प्रशासन शाखा  

५४

खरिदार

श्री लोकनाथ अगस्ती

स्टोर शाखा ४२११५५२