हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. २०७४/७५ को लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |  

मासिक पत्रकार भेटघाट

मिट द प्रेस मिति २०७१ चैत्र ३० गते को कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण [डाउनलोड]

मिट द प्रेस मिति २०७१ माघ १२ गते को कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण [डाउनलोड]

मिट द प्रेस मिति २०७१ कार्तिक २४ गते को कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण [डाउनलोड]

मिट द प्रेस, मिति २०७१ साल, जेष्ठ महिनाको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट २०७० बैशाख सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण

मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, फाल्गुनको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट २०७० माघ सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण

मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, माघको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट २०७० पौष सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण


मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, भाद्रको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट हाल सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण


मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, असारको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट हाल सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण


मिट द प्रेस, मिति २०७० साल, बैशाखको  कार्यक्रममा प्रस्तुत यस मन्त्रालय र मातहतबाट हाल सम्ममा सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापको प्रगति बिबरण