हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

ऐन/नियम/नीति/निर्देशिका/कार्यविधि

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ डाउनलोड
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नियमवाली, २०७२ डाउनलोड

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ डाउनलोड
स्थानीयस्तरका शान्ति समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७० डाउनलोड
मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० डाउनलोड
राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका 
परिवारलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०६९
डाउनलोड
आमा बाबु गुमाएका बालबालिका पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ डाउनलोड
माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरुका लागि पुनस्थापन एवं हेरचाह निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
१० शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
११ माओवादी सेनाका गर्भवती तथा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला लडाकुहरुको लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
१२  माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनस्‍थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
१३ माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन प्रक्रिया र आचारसंहिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ डाउनलोड
१४ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई रोजगार/स्वरोजगार सेवा संचालन गर्ने निर्देशिका, २०६७ डाउनलोड
१५ स्थानीय शान्ति समिति निर्देशिका, २०६६ डाउनलोड
१६
नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०६८
डाउनलोड
१७ द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण/पुनस्थापना तथा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६५ डाउनलोड
१८ स्थानीय शान्ति समितिका कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु डाउनलोड
१९
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई राहत प्रदान गर्ने (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०६८
डाउनलोड
२० मृतकका हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०६८ डाउनलोड
२१ शान्ति कोष संचालन (कार्यविधि) नियमावली, २०६५ डाउनलोड
२२ द्वन्द्वका कारण विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०६३ डाउनलोड
२३ आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६३ डाउनलोड
२४ राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ डाउनलोड
२५ सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण कार्यबिधि ,२०७४ डाउनलोड