हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

Other Activities

List of participants of Retreat August 10-11, 2012 (Srawan 26-27,2069) [Download]

Sensitization Workshop on PBIS in MOPR 18 January 2013 (5 Magh, 2069) [Download]

Orientation program on "Role and Responsibility of PFP" 29-31 August 2013 (13-15 Bhadra 2070) [Download]

Workshop on M & E framework for CD activities 25th September 2013 (9 Ashwin 2070) [Download]