हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. २०७४/७५ को लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |  

Other Activities

List of participants of Retreat August 10-11, 2012 (Srawan 26-27,2069) [Download]

Sensitization Workshop on PBIS in MOPR 18 January 2013 (5 Magh, 2069) [Download]

Orientation program on "Role and Responsibility of PFP" 29-31 August 2013 (13-15 Bhadra 2070) [Download]

Workshop on M & E framework for CD activities 25th September 2013 (9 Ashwin 2070) [Download]