हाई लाईटस : स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार  |   स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना  |  

शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय

शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना [EPSP]

सिंह दरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

आयोजना शुरु मिति: १९ सेप्टेम्बर २००८

आयोजना समाप्ति मिति: ३० जुन २०१४