हाई लाईटस : E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा   |   सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना  |  

डाउनलोड

SN. Title Download
1

पार्क व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यविधि २०७३

2

सत्य निरुपण आयोग नियमावली

3

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७3-साउन देखि असोज सम्म)

4

शान्ति पत्रिका वर्ष 8, अंक 8

5

शान्ति पत्रिका वर्ष ७, अंक ७

6

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७२-माघ देखि चैत्र सम्म)

7

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७२-बैशाख देखि आषाढ सम्म)

8

आ.व.०७२/७३ को स्वीकृत वार्षिक बजेट

9

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-माघ देखि चैत्र सम्म)

10

Integrity Idol Nepal 2014 का बिजेता कर्मचारीको विवरण

11

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक मन्त्रालय तर्फको चालु खर्च

12

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक-२०७१ पौष महिनाको स्थानिय शान्ति समिति तर्फ

13

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक आर्थिक विवरण -२०७१ पौष महिना

14

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-कार्तिक देखि पौष सम्म)

15

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (०७१ असार -असोज सम्म)