हाई लाईटस : रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा   |   सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना  |   FM रेडियोबाट स्थानीय स्तरमा शान्ति प्रवर्द्धन कार्यको लागि दरभाउ पत्र सम्वन्धी सूचना  |  

डाउनलोड

SN. Title Download
1

सत्य निरुपण आयोग नियमावली

2

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७3-साउन देखि असोज सम्म)

3

शान्ति पत्रिका वर्ष 8, अंक 8

4

शान्ति पत्रिका वर्ष ७, अंक ७

5

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७२-माघ देखि चैत्र सम्म)

6

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७२-बैशाख देखि आषाढ सम्म)

7

आ.व.०७२/७३ को स्वीकृत वार्षिक बजेट

8

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-माघ देखि चैत्र सम्म)

9

Integrity Idol Nepal 2014 का बिजेता कर्मचारीको विवरण

10

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक मन्त्रालय तर्फको चालु खर्च

11

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक-२०७१ पौष महिनाको स्थानिय शान्ति समिति तर्फ

12

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक आर्थिक विवरण -२०७१ पौष महिना

13

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-कार्तिक देखि पौष सम्म)

14

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (०७१ असार -असोज सम्म)