हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

डाउनलोड

SN. Title Download
1

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७४ बैशाख देखि आषाढ सम्म)

2

पार्क व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यविधि २०७३

3

सत्य निरुपण आयोग नियमावली

4

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७3-साउन देखि असोज सम्म)

5

शान्ति पत्रिका वर्ष 8, अंक 8

6

शान्ति पत्रिका वर्ष ७, अंक ७

7

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७२-माघ देखि चैत्र सम्म)

8

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७२-बैशाख देखि आषाढ सम्म)

9

आ.व.०७२/७३ को स्वीकृत वार्षिक बजेट

10

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-माघ देखि चैत्र सम्म)

11

Integrity Idol Nepal 2014 का बिजेता कर्मचारीको विवरण

12

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक मन्त्रालय तर्फको चालु खर्च

13

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक-२०७१ पौष महिनाको स्थानिय शान्ति समिति तर्फ

14

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक आर्थिक विवरण -२०७१ पौष महिना

15

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-कार्तिक देखि पौष सम्म)

16

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (०७१ असार -असोज सम्म)