हाई लाईटस : सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार  |   स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना  |  

सुचना


 1. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  2017-08-03

  .
  [+ थप]
 2. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार
  2017-08-03

  .
  [+ थप]
 3. स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना
  2017-08-01

  .
  [+ थप]
 4. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-07-21

  .
  [+ थप]
 5. आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना
  2017-07-16

  .
  [+ थप]
 6. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-04-30

  .
  [+ थप]
 7. नया वेबसाइट
  2017-04-28

  .
  [+ थप]
 8. E-GP सम्वन्धमा
  2017-03-23

  .
  [+ थप]
 9. रेडियो कार्यक्रम
  2017-02-19

  .
  [+ थप]
 10. जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना
  2017-02-14

  .
  [+ थप]
 11. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-01-24

  .
  [+ थप]
 12. सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना
  2017-01-01

  .
  [+ थप]
 13. FM रेडियोबाट स्थानीय स्तरमा शान्ति प्रवर्द्धन कार्यको लागि दरभाउ पत्र सम्वन्धी सूचना
  2016-11-22

  .
  [+ थप]
 14. अडियो नोटिस नम्बर सम्वन्धमा
  2016-09-27

  .
  [+ थप]
 15. अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउने सम्वन्धी सूचना
  2016-09-20

  .
  [+ थप]
 16. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस सम्वन्धी लोगो
  2016-09-18

  .
  [+ थप]
 17. आ.व. ७३/७४ का लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण
  2016-09-05

  .
  [+ थप]
 18. स्थानीय शान्ति समितिको म्याद थप सम्वन्धमा
  2016-07-26

  .
  [+ थप]
 19. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना (EOI Notice for Expert)
  2016-05-24

  .
  [+ थप]
 20. सिफारिस गरिएको सूचना
  2016-05-20

  .
  [+ थप]