हाई लाईटस : स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. २०७४/७५ को लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा  |  

सुचना


 1. स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा
  2018-01-02

  .
  [+ थप]
 2. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-10-31

  .
  [+ थप]
 3. आ.व. २०७४/७५ को लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण
  2017-10-23

  .
  [+ थप]
 4. स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा
  2017-09-24

  .
  [+ थप]
 5. स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा
  2017-09-24

  .
  [+ थप]
 6. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  2017-08-03

  .
  [+ थप]
 7. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार
  2017-08-03

  .
  [+ थप]
 8. स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना
  2017-08-01

  .
  [+ थप]
 9. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-07-21

  .
  [+ थप]
 10. आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना
  2017-07-16

  .
  [+ थप]
 11. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-04-30

  .
  [+ थप]
 12. नया वेबसाइट
  2017-04-28

  .
  [+ थप]
 13. E-GP सम्वन्धमा
  2017-03-23

  .
  [+ थप]
 14. रेडियो कार्यक्रम
  2017-02-19

  .
  [+ थप]
 15. जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना
  2017-02-14

  .
  [+ थप]
 16. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-01-24

  .
  [+ थप]
 17. सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना
  2017-01-01

  .
  [+ थप]
 18. FM रेडियोबाट स्थानीय स्तरमा शान्ति प्रवर्द्धन कार्यको लागि दरभाउ पत्र सम्वन्धी सूचना
  2016-11-22

  .
  [+ थप]
 19. अडियो नोटिस नम्बर सम्वन्धमा
  2016-09-27

  .
  [+ थप]
 20. अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउने सम्वन्धी सूचना
  2016-09-20

  .
  [+ थप]