हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

सुचना


 1. यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम
  2018-04-05

  .
  [+ थप]
 2. उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।
  2018-02-15

  .
  [+ थप]
 3. करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।
  2018-02-12

  .
  [+ थप]
 4. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2018-02-05

  .
  [+ थप]
 5. स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा
  2018-01-02

  .
  [+ थप]
 6. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-10-31

  .
  [+ थप]
 7. आ.व. २०७४/७५ को लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण
  2017-10-23

  .
  [+ थप]
 8. स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा
  2017-09-24

  .
  [+ थप]
 9. स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा
  2017-09-24

  .
  [+ थप]
 10. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  2017-08-03

  .
  [+ थप]
 11. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार
  2017-08-03

  .
  [+ थप]
 12. स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना
  2017-08-01

  .
  [+ थप]
 13. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-07-21

  .
  [+ थप]
 14. आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना
  2017-07-16

  .
  [+ थप]
 15. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-04-30

  .
  [+ थप]
 16. नया वेबसाइट
  2017-04-28

  .
  [+ थप]
 17. E-GP सम्वन्धमा
  2017-03-23

  .
  [+ थप]
 18. रेडियो कार्यक्रम
  2017-02-19

  .
  [+ थप]
 19. जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना
  2017-02-14

  .
  [+ थप]
 20. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-01-24

  .
  [+ थप]