हाई लाईटस : सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार  |   स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना  |  

एफ एम रेडियोबाट प्रसारण कार्य सम्वन्धी दरभाउ पत्र

Published Date: 2015-12-03

शान्ति स्थापना तथा प्रवर्धन सम्वन्धी गतिविधि स्थानीय स्तरका एफा एम रेडियोबाट प्रसारण गर्ने कार्यको दरभाउपत्र आह्वानको सूचना [डाउनलोड]