हाई लाईटस : सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार  |   स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना  |  

अडियो नोटिस नम्बर सम्वन्धमा

Published Date: 2016-09-27

यस मन्त्रालय संग सम्वन्धित सूचनाहरु सरोकारवालहरु सम्म पुर्याउने उदेश्यले Audio Notice Board सेवा संचालन गरिएको छ |

जानकारी प्राप्त गर्नका लागि Audio Notice Number: 1618 01 4211097 को प्रयोग गर्नहुन् अनुरोध छ |