हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |  

सुचना


 1. मनोसामाजिक परामर्शसेवापरियोजनाकोआशयपत्र पुनआह्वान
  2015-12-10

  .
  [+ थप]
 2. एफ एम रेडियोबाट प्रसारण कार्य सम्वन्धी दरभाउ पत्र
  2015-12-03

  .
  [+ थप]
 3. स्टेशनरी सामन खरिदसम्वन्धीसिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
  2015-11-16

  .
  [+ थप]
 4. EoI FOR “Consulting Services for Conducting PCSS
  2015-10-27

  .
  [+ थप]
 5. मनोसामाजिक परामर्श सेवा परियोजनाको आशयपत्र सम्वन्ध
  2015-10-15

  .
  [+ थप]
 6. छात्रवृतिको सुचना
  2015-10-02

  .
  [+ थप]
 7. आ.व.०७२/७३ कोलागि सूचिकृत गरिएका फर्महरुको विवरण
  2015-10-02

  .
  [+ थप]
 8. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिएको
  2015-08-21

  .
  [+ थप]
 9. आ.व.७२/७३ को विकास सम्वन्धी आयोजनाको विवरण
  2015-08-10

  .
  [+ थप]
 10. आ.व. ०७२/७३ को लागि सुची दर्तागर्ने सम्वन्धी सूचना
  2015-07-26

  .
  [+ थप]
 11. मन्त्रालय सरेको सूचना
  2015-05-28

  .
  [+ थप]
 12. Intrigrity Idols 2014 बिजेता कर्मचारीहरुको विवरण
  2015-03-02

  .
  [+ थप]
 13. आ.व. २०७१/७२ को लागि सूचिकृत गरिएका फर्म/कम्पनिको
  2014-09-03

  .
  [+ थप]
 14. आ.व. २०७०/७१ को लागि सूचिकृत गरिएका फर्म/कम्पनिको विवरण
  2013-09-05

  .
  [+ थप]