हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

सुचना


 1. सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना
  2017-01-01

  .
  [+ थप]
 2. FM रेडियोबाट स्थानीय स्तरमा शान्ति प्रवर्द्धन कार्यको लागि दरभाउ पत्र सम्वन्धी सूचना
  2016-11-22

  .
  [+ थप]
 3. अडियो नोटिस नम्बर सम्वन्धमा
  2016-09-27

  .
  [+ थप]
 4. अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउने सम्वन्धी सूचना
  2016-09-20

  .
  [+ थप]
 5. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस सम्वन्धी लोगो
  2016-09-18

  .
  [+ थप]
 6. आ.व. ७३/७४ का लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण
  2016-09-05

  .
  [+ थप]
 7. स्थानीय शान्ति समितिको म्याद थप सम्वन्धमा
  2016-07-26

  .
  [+ थप]
 8. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना (EOI Notice for Expert)
  2016-05-24

  .
  [+ थप]
 9. सिफारिस गरिएको सूचना
  2016-05-20

  .
  [+ थप]
 10. त्रैमासिक प्रकाशन(माघ देखि चैत्र सम्म)
  2016-05-19

  .
  [+ थप]
 11. कर्मचारी सेवा करारमा लिने सूचना
  2016-05-11

  .
  [+ थप]
 12. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना(EOI Notice for Expert)
  2016-04-10

  .
  [+ थप]
 13. Short Listing Notice about Psycosocial Counseling and Support Service Project
  2016-02-17

  .
  [+ थप]
 14. जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रि सम्वन्धी सूचना
  2016-02-01

  .
  [+ थप]
 15. मनोसामाजिक परामर्शसेवापरियोजनाकोआशयपत्र पुनआह्वान
  2015-12-10

  .
  [+ थप]
 16. एफ एम रेडियोबाट प्रसारण कार्य सम्वन्धी दरभाउ पत्र
  2015-12-03

  .
  [+ थप]
 17. स्टेशनरी सामन खरिदसम्वन्धीसिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
  2015-11-16

  .
  [+ थप]
 18. EoI FOR “Consulting Services for Conducting PCSS
  2015-10-27

  .
  [+ थप]
 19. मनोसामाजिक परामर्श सेवा परियोजनाको आशयपत्र सम्वन्ध
  2015-10-15

  .
  [+ थप]
 20. छात्रवृतिको सुचना
  2015-10-02

  .
  [+ थप]