हाई लाईटस : स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्राचार  |   स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सूचना  |  

सुचना


 1. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना (EOI Notice for Expert)
  2016-05-24

  .
  [+ थप]
 2. सिफारिस गरिएको सूचना
  2016-05-20

  .
  [+ थप]
 3. त्रैमासिक प्रकाशन(माघ देखि चैत्र सम्म)
  2016-05-19

  .
  [+ थप]
 4. कर्मचारी सेवा करारमा लिने सूचना
  2016-05-11

  .
  [+ थप]
 5. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना(EOI Notice for Expert)
  2016-04-10

  .
  [+ थप]
 6. Short Listing Notice about Psycosocial Counseling and Support Service Project
  2016-02-17

  .
  [+ थप]
 7. जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रि सम्वन्धी सूचना
  2016-02-01

  .
  [+ थप]
 8. मनोसामाजिक परामर्शसेवापरियोजनाकोआशयपत्र पुनआह्वान
  2015-12-10

  .
  [+ थप]
 9. एफ एम रेडियोबाट प्रसारण कार्य सम्वन्धी दरभाउ पत्र
  2015-12-03

  .
  [+ थप]
 10. स्टेशनरी सामन खरिदसम्वन्धीसिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
  2015-11-16

  .
  [+ थप]
 11. EoI FOR “Consulting Services for Conducting PCSS
  2015-10-27

  .
  [+ थप]
 12. मनोसामाजिक परामर्श सेवा परियोजनाको आशयपत्र सम्वन्ध
  2015-10-15

  .
  [+ थप]
 13. छात्रवृतिको सुचना
  2015-10-02

  .
  [+ थप]
 14. आ.व.०७२/७३ कोलागि सूचिकृत गरिएका फर्महरुको विवरण
  2015-10-02

  .
  [+ थप]
 15. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिएको
  2015-08-21

  .
  [+ थप]
 16. आ.व.७२/७३ को विकास सम्वन्धी आयोजनाको विवरण
  2015-08-10

  .
  [+ थप]
 17. आ.व. ०७२/७३ को लागि सुची दर्तागर्ने सम्वन्धी सूचना
  2015-07-26

  .
  [+ थप]
 18. मन्त्रालय सरेको सूचना
  2015-05-28

  .
  [+ थप]
 19. Intrigrity Idols 2014 बिजेता कर्मचारीहरुको विवरण
  2015-03-02

  .
  [+ थप]
 20. आ.व. २०७१/७२ को लागि सूचिकृत गरिएका फर्म/कम्पनिको
  2014-09-03

  .
  [+ थप]