हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. २०७४/७५ को लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि सम्बन्धमा  |   सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइतेको अपांगता निर्धारण तथा पुनरावलाेकन कार्यबिधि कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  |  

सुचना


 1. आ.व. ७३/७४ का लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण
  2016-09-05

  .
  [+ थप]
 2. स्थानीय शान्ति समितिको म्याद थप सम्वन्धमा
  2016-07-26

  .
  [+ थप]
 3. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना (EOI Notice for Expert)
  2016-05-24

  .
  [+ थप]
 4. सिफारिस गरिएको सूचना
  2016-05-20

  .
  [+ थप]
 5. त्रैमासिक प्रकाशन(माघ देखि चैत्र सम्म)
  2016-05-19

  .
  [+ थप]
 6. कर्मचारी सेवा करारमा लिने सूचना
  2016-05-11

  .
  [+ थप]
 7. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना(EOI Notice for Expert)
  2016-04-10

  .
  [+ थप]
 8. Short Listing Notice about Psycosocial Counseling and Support Service Project
  2016-02-17

  .
  [+ थप]
 9. जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रि सम्वन्धी सूचना
  2016-02-01

  .
  [+ थप]
 10. मनोसामाजिक परामर्शसेवापरियोजनाकोआशयपत्र पुनआह्वान
  2015-12-10

  .
  [+ थप]
 11. एफ एम रेडियोबाट प्रसारण कार्य सम्वन्धी दरभाउ पत्र
  2015-12-03

  .
  [+ थप]
 12. स्टेशनरी सामन खरिदसम्वन्धीसिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
  2015-11-16

  .
  [+ थप]
 13. EoI FOR “Consulting Services for Conducting PCSS
  2015-10-27

  .
  [+ थप]
 14. मनोसामाजिक परामर्श सेवा परियोजनाको आशयपत्र सम्वन्ध
  2015-10-15

  .
  [+ थप]
 15. छात्रवृतिको सुचना
  2015-10-02

  .
  [+ थप]
 16. आ.व.०७२/७३ कोलागि सूचिकृत गरिएका फर्महरुको विवरण
  2015-10-02

  .
  [+ थप]
 17. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिएको
  2015-08-21

  .
  [+ थप]
 18. आ.व.७२/७३ को विकास सम्वन्धी आयोजनाको विवरण
  2015-08-10

  .
  [+ थप]
 19. आ.व. ०७२/७३ को लागि सुची दर्तागर्ने सम्वन्धी सूचना
  2015-07-26

  .
  [+ थप]
 20. मन्त्रालय सरेको सूचना
  2015-05-28

  .
  [+ थप]